Dijital PR hizmetlerinin

Dijital PR Hizmetleri Neden Tercih Ediliyor?

Yazının bulunması ve matbaanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan kitle iletişimi, bugün internetin yaygınlaşmasıyla daha kolay, etkili ve ölçülebilir hale geldi. Dijital PR hizmetlerinin neden tercih edildiğini anlamak istiyorsak, internetin sunduğu avantajlara odaklanmakta fayda var. Bu yazımızda sizlere dijital PR hizmetlerinin geleneksel PR hizmetlerine göre ne gibi avantajları olduğunu anlatacağız.

Geleneksel PR Araçları ve Dijitalleşen PR Hizmetleri

Geleneksel PR araçları dendiğinde akla gelen basılı gazete, dergiler ve televizyondur. Bu araçlar azalarak da olsa halen PR çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu araçların kullanımının azalmasının en önemli nedeni, insanların artık internetin yaygın olmadığı dönemdeki kadar bu mecraları takip etmemesidir. Yani basılı gazeteler eskisi kadar geniş bir kitle tarafından okunmamakta, dergi satın alınmamaktadır. Bunun yerine birçok insan haberleri gazetelerin web sitelerinden ve sosyal medya mecralarından takip etmekte, televizyondan dizi izlemek yerine, dizileri kendi istedikleri zamanlarda internet üzerinden izlemektedir. Hedef kitlenin yazılı ve görsel basın araçlarını kullanma alışkanlıklarının değişmesi, PR çalışmalarının yapıldığı mecralarda da değişimi gerekli kılmıştır.

Bunun yanında dijital araçlar basılı gazete ve dergilerin yapamadığı önemli iki konuda çok iyi geri dönüş sağlamaktadır; hedef kitleye ulaşmak ve ölçüm. Geçmişte bir gazetede basılı olarak yayınlanan bir basın bülteninin kaç insana ulaştığını anlamak için kullanılan gazetenin satış oranlarıydı. Gazeteyi satın almış olsalar bile, kaç kişinin sizin basın bülteninizi okuduğunu bilmenizin ise pratik bir yolu yoktu. Bugün internet üzerinden yayınlanan basın özetlerinde, tıklanma oranlarına ulaşmak mümkün. Üstelik kullanıcılar, basılı yayın organlarından farklı olarak sizin basın bülteninizi paylaşabilir ve tek bir kullanıcı anında binlerce farklı insana sizin basın bülteninizi ulaştırabilir. Üstelik internet kullanıcıları açısında, sizin basın bülteninize ya da advertorial reklamınıza ulaşmak tamamiyle ücretsizdir. Yani gazete veya dergi satın almak zorunda kalmadan, kolayca bilgi edinebilir.

Dijital PR Hizmetlerinin Avantajlarını Sıralamak Gerekirse,

 • Hedef kitleye doğrudan ulaşım imkanı sunması
 • Kalıcı olması
 • Paylaşılabilir olması
 • Ekonomik olması
 • Hızlı sonuç vermesi
 • Sonuçlarının ölçülebilir olması
 • Çok daha fazla insana çok daha kısa sürede ulaşılabilmesi
 • Dijital ortamdaki aktivitelerin birbirini beslemesi olarak sıralanabilir.

Tüm bu imkanları sunuyor olması, şirketlerin PR stratejilerinde dijital aktivitelere öncelik vermesini sağlamaktadır.

Dijitalleşme ve PR

Dijitalleşme bugün yalnızca PR alanında değil, bir şirketin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için yaptığı tüm aktiviteler için gündemdedir. PR alanında dijitalleşme hızlı olmuş olsa da, dijitalleşen süreçlerin gelecekte hem PR alanında hem de diğer tüm alanlarda bizlere nasıl olanaklar sunacağını henüz bilmiyor olsak da mevcut verilerle mantık yürütmek mümkün.

Basılı yayın organlarından sonra internetin gelmesi aslında doğru ve büyük kitlelere ulaşma konusundaki sorunu büyük oranda çözüyor. Yapay zekanın kullanılmaya başlanmasıyla, hedef kitleye ulaşmanın artık sözü bile edilmeyen bir konuya dönüşmesi mümkün. Peki bunun yerine ne önem kazanacak? Bu soruyu “içerik” olarak cevaplarsak, yanılmış olmayız. İçeriğin kalitesi, yayınlandığı dönemin nabzına ne kadar uygun olduğu bugün olduğundan çok daha fazla önem taşıyabilir. Gelişen yazılımlar ile birlikte, PR çalışmaları sırasında daha çok satış fırsatı yaratmanın önü açılabilir ve her şeyden önemlisi tüm bunlar birkaç tıklama ile yapılabilir hale gelebilir.

Şirketlerin tüm bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve gelecekte ortaya çıkabilecek olan fırsatlardan yararlanabilmesi için bugünden dijital dünyada görünümlerini arttırmaları gerekir. Ayrıca PR stratejilerinin gelişebilecek yenilikleri de kapsayacak kadar esnek olması, bu stratejiler oluşturulurken açık fikirli olunması büyük önem taşımaktadır zira PR’ın geleceği, dijitalde saklıdır.

online basın bülteni

Online Basın Bültenleri Neden Tercih Ediliyor ?

Online basın bültenleri şirketlerin PR çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. İster bir lansman yapılacak olsun, isterse şirket çok önemli bir projeye imza atmış olsun, tüm güzel gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılarak şirket imajını güçlendirme görevi basın bültenleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Birçok basılı gazete ve derginin artık sadece online mecralarda varlığını sürdürmeye devam ettiğini göz önüne alırsak, online basın bültenlerinin tercih edilmesi bir tesadüf değil.

Online Basın Bülteni Farklı Nedir?

Online basın bülteni gönderiminin , basılı gazete ve dergilerde yayınlanan basın bültenlerinden tek farkı, online yayınlanıyor olmasıdır. Oluşturulma aşamasında herhangi bir farklılık yoktur fakat yayınlanma biçimi farklıdır.

Online platformlar üzerinden basın bülteni yayınlamanın, basılı mecralarda yayınlamaktan farklı olarak birçok avantajı bulunmaktadır.

Online platformlarda yayınlanan basın bültenleri;

 • Hedef kitlenin takip ettiği platformlarda yayınlanabilir
 • Okuyucular tarafından paylaşılarak daha çok kişiye ulaşabilir
 • Kaç kişiye ulaştığı ve kaç kişinin paylaştığı ölçülebilir
 • Kalıcıdır, yıllar önce yayınlanmış olsa bile ulaşılabilir
 • Şirketinizin web sitesine ve sosyal medya hesaplarına trafik oluşturabilir
 • SEO çalışmalarınızı destekler
 • Hızlıdır
 • Ekonomiktir

Genel olarak dijital PR çalışmalarının tamamı, aslında bütünsel olarak şirketinizin SEO sıralamasında üst sıralara çıkmasına destek olur. İster basın bülteni olsun, ister advertorial olsun PR çalışmalarının online olarak sürdürülmesi bu yüzden aslında geleneksel basılı yöntemlere göre PR çalışmalarının faydasını katlayarak arttırır. Basın bültenlerinin yayınlanması için online platformların tercih edilmesinin temel nedeni de budur.

Online Basın Bülteni Çeşitleri

Geleneksel basılı mecralarda yayınlanan tüm basın bülteni çeşitleri online platformlarda da yayınlanabilir. Basın bültenleri amaçlarına göre şu şekilde ayrılır;

 • Etkinlik duyuruları
 • Personel değişikliği duyuruları
 • Ödül basın bültenleri
 • Ürün veya hizmet tanıtımı
 • Değişiklik duyuruları
 • Sosyal sorumluluk projeleri duyuruları

Basılı mecralarda da yayınlanagelen tüm bu basın bültenlerini, online platformlar üzerinden de yayınlamak mümkündür. Bu basın bültenleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır. Online ya da basılı yayınlansın, iyi bir basın bülteni aşağıdaki özellikleri taşır,

 • Haber dili ile yazılmıştır
 • En önemli ve en fazla bilgi yazının başında verilmiştir
 • 5N1K sorularına cevap verir
 • İlgi çekici bir dille yazılmıştır
 • Amacına uygun hazırlanmıştır

Yukarıdaki özellikleri taşıyan basın bültenleri hazırlamak, bu basın bültenlerinin online platformların editörleri tarafından seçilerek yayınlanma şansını arttırır. Haber dili ile yazılmamış, mesajı karışık olan ve amacı anlaşılmayan metinlerin yayınlanma olasılığı düşüktür. Yayınlansalar bile okuyucunun dikkatini çekemezler. Online platformlarda yayınlanan tüm metinler, mesajını hızlı bir şekilde vermek durumundadır, çünkü online platformlar her ne kadar birçok insana hızlı bir şekilde ulaşmanın önünü açsa da, bu platformlarda kullanıcıların önüne çok fazla içerik sunulmaktadır. İnsanlar ilk bakışta ilgilerini çekmeyen metinleri okumayı tercih etmezler ve bir sonraki içeriğe yönelirler. Bu yüzden basın bülteni yazarken doğru kurguladığınızdan emin olmalısınız.

İnternette Basın Bülteni Yayınlatma

Basın bültenleri, internet üzerinde haber yayını yapan siteler tarafından yayınlanır. Okuyucuların güvenini kazanmış bu platformlarda yayınlanıyor olmaları, okuyucuların firmanıza da güven duymasını sağlar. Online platformlarda basın bülteni yayınlatabilmeniz için, basın bülteninizin amacına uygun olarak, haber dili ile yazılmış olması gerekir.

Hazırlamış olduğunuz basın bültenini göndereceğiniz editörleri iyi seçmelisiniz. Basın bülteninizin konusu hangi platformların ilgisini çekecekse, o platformların editörlerine göndermeniz basın bülteninizin yayınlanma olasılığını arttırır. Basın bülteninizin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verecek olan editörün işini kolaylaştırmak için basın bülteninizin bir özetini ve konunun ne olduğunu e-posta içine açıkça yazabilirsiniz. Böylece editörlerin dikkatini hızlı bir şekilde çekebilirsiniz.

Siz de online basın bülteni yayınlatarak okuyucuların dikkatini çekebilir, PR çalışmalarınız için kalıcı fayda sağlayabilirsiniz.

dijital pr nedir

Dijital PR Nedir ?

Endüstri 4.0 kavramının da iş hayatına girmesiyle birlikte yakın bir gelecekte neredeyse dijitalleşmeyen hiçbir iş alanı kalmayacak gibi görünüyor. PR alanındaki çalışmalar ise, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla çoktan çağa ayak uydurdu bile. Bu yüzden Dijital PR nedir sorusunu, PR çalışmalarının çağımızdaki hali olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Bu yazımızda sizlere bugün Dijital dünyanın PR çalışmaları için ne gibi olanaklar sunduğundan bahsedeceğiz.

PR Nedir, Dijital PR Ne Anlama Gelir?

İngilizce’de ‘Personal Relations’ kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan PR, Türkçe’de Halkla ilişkiler olarak bilinmektedir. Geleneksel olarak bir şirketin halkla ilişkiler çalışmaları geçmişte gazeteler, dergiler ve televizyon üzerinden yapılmaktaydı. Dijital PR çalışmalarının yanında birçok firma halen geleneksel PR araçlarını da kullanmaktadır. Dijital araçların daha yoğun tercih edilmesinin ise dijital araçların hedef kitleye ulaşmaktaki gücü ve sosyal medya, blogger ve influencerlar gibi yeni araçları sunabilmesi yatmaktadır.

Geleneksel PR ve Dijital PR Araçları Arasındaki Farklar

Geleneksel PR ve Dijital PR araçları arasındaki farkları bir örnekle anlatalım. Şirketinizin yeni bir ürünün lansmanını yapacağını hayal edin. Bu lansman ile ilgili bir basın özeti yazdınız. Geçmişte bu basın özetini gazete ve dergilerde yayınlatmanız gerekiyordu. Yani basın özetini yayınlattığınız dergi ve gazeteleri satın alan kişiler sizin lansmanınızdan haberdar oluyordu. Kimlerin bu yayınları aldığını bilmeniz çok zordu, yalnızca tahmin edebiliyordunuz. Üstelik alan herkes sizin basın özetinizi okuyor mu, bunu da bilmeniz neredeyse imkansızdı.

Dijital PR araçları sayesinde, bugün lansmanınız ile ilgili yayınlattığınız bir basın özetini, tam olarak hedef kitlenizin takip ettiği mecralarda yayınlatma şansınız var. Üstelik insanlar sizin basın özetinizi okumak için ‘tıklama’ yapacaklarından, gerçekten kaç kişiye ulaştığınızı, ulaştığınız kişilerin özelliklerini öğrenme şansınız mevcut.

Bunun yanında dijital PR sayesinde bir ürün lansmanını duyurabilmeniz için basın özeti kullanmaktan çok daha farklı araçlara da başvurabilirsiniz. Hedef kitlenizin takip ettiği sosyal medya influencerları ile çalışarak kitlenize nokta atışı yapabilirsiniz. Hedef kitleniz tarafından ürettiğiniz içerik paylaşılır ve böylece çok daha fazla insana ulaşabilirsiniz. Üstelik internet üzerinde ne kadar çok paylaşılırsanız, web sitenizin aramalarda o kadar üst sırada çıkmasını sağlarsınız. Yani yaptığınız tüm dijital pr çalışmaları, birbirini destekler ve etkisini gitgide arttırır. Geleneksel araçlarda ise böyle bir avantaj sağlamanız imkansızdır.

Dijital PR çalışmalarının avantajlarını kısaca sıralamak gerekirse,

 • SEO sıralamasında üst sıralara çıkmanızı sağlar
 • Hedef kitlenize nokta atışı ulaşmanızı sağlar
 • Kalıcıdır, yayınladığınız her şeye internet üzerinden daha sonra da ulaşılabilir
 • Yayınladığınız her yeni içerik, geçmişte yayınladığınız ve gelecekte yayınlayacağınız içeriklerin de etkisini arttıracaktır çünkü yayınladığınız içerikler backlink oluşturarak SEO çalışmalarınıza etki eder.
 • Başarısı ölçülebilir
 • Pratiktir
 • Ekonomiktir
 • Takip edilebilir satış fırsatları yaratır

 

Dijital PR Çalışmaları ile Neler Yapılabilir

Dijital PR çalışmaları kapsamında sosyal medya paylaşımları, SEO çalışmaları, basın özetleri ve advertorial’lar gibi birçok içerik sayılabilir. Dijital PR çalışmaları ile ürünlerinizi tanıtabilir, lansman duyurusu yapabilir, firmanızın imajını güçlendirecek haberleri kamuoyu ile paylaşabilirsiniz. Sonuç olarak baktığınızda, geleneksel pr araçları üzerinden yapabildiğiniz her aktiviteyi ve daha fazlasını, daha pratik, daha ekonomik ve daha sonuç odaklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm bu avantajları göz önüne alındığında, dijital PR çalışmalarının geleneksel PR çalışmalarının önüne geçmesi kaçınılmazdır. Günümüzde birçok şirket hem geleneksel yollardan hem de dijital yollardan PR çalışmalarını sürdürmektedir. İyi PR stratejileri, her iki yöntemden de gereken şekilde faydalanarak, maliyeti ve verimliliği dengeleyen stratejilerdir. Sosyal medyanın her geçen gün yayılması ve teknolojinin büyük bir hızla gelişmesiyle, dijital PR çalışmalarının gelecekte çok daha verimli ve ekonomik olabileceği, bugün aklımızda gelmeyen literatürde dahi yer almayan yöntemlerin PR çalışmalarına eklemlenebileceğini ön görmek yanlış olmaz. Bu gelişmelerin gerisinde kalmamak ve internette varolmak için her şirket PR stratejilerinde dijitale yer vermelidir.

pr ajansı ne yapar

PR Ajansı Ne Yapar?

PR ajansı ne yapar ? sorusunu cevaplamadan önce pr ajanslarını tanımlamak daha sağlıklı olacaktır. PR ajansları, şirketlerin editöryal mecralardaki görünürlüğünü sağlayan şirketlerdir.  Bu anlamda reklam ajanslarından ayrılırlar, çünkü yaptıkları reklam değildir. Haber ve reklam arasında diyebileceğimiz editoryal yazılar, resimler ve videolar aracılığıyla şirketlerin kamuoyu nezdinde imajlarını güçlendirmelerine katkıda bulunurlar.

Günümüzde dijital PR çalışmalarının öne çıkmasıyla, PR ajanslarının da önemi artmıştır. PR ajansları hem içerik üretimi konusunda, hem de üretilen içeriklerin şirketlerin hedef kitlesine ulaşması konusunda yaratıcı ve profesyonel hizmetler verirler. PR ajanlarının hedefi, şirketlerin PR stratejileri doğrultusunda en iyi verimi alabilecekleri hizmetleri sunmaktır. Bu hizmetlerin sonuçları ölçülebilirdir ve SEO çalışmalarına destek niteliği taşır. Bu nedenle PR ajansları yaratıcılık ve teknik bilgiyi birleştirerek, bütünsel bir yaklaşım sergilerler.

İçerik Üretimi

PR çalışmalarının en önemli bileşenlerinden biri olan içerik üretimi konusunda PR ajansları yaratıcı çözümler sunar. Basın bültenleri, advertorial gibi yazımının profesyonellik gerektirdiği içerikleri, şirketlerin ihtiyaç ve hedeflerine uygun bir şekilde sunarlar.

Basın Bültenleri

PR Ajanlarının hazırladığı basın bültenleri, haber niteliği taşıyan metinlerdir. Bu metinler ile PR ajansları, şirketlerin kendi bünyelerinde olan önemli olayları duyurmalarına yardımcı olurlar. Lansmanlar, yönetim kademelerindeki değişiklikler, sosyal sorumluluk projeleri gibi şirketin kamuoyu nezdinde imajını güçlendirecek olaylar, bir haber metni olarak yazılır. PR ajansları bu metinleri amacına uygun bir şekilde hazırlar, uygun mecralarda yayınlanması için editörlerle paylaşırlar ve yayınlanma sonrasında kimlere ulaştığı ile ilgili raporlama yaparlar.

Advertorial İçerikler

Advertorial reklamlar olarak anılan metinler, görseller ve videolar da PR ajanları tarafından hazırlanan içeriklerdir. Reklam olarak anılsalar da, advertorial’lar tam olarak reklam kategorisine girmez. Ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi ağırlıklı içerikler olan advertoriallar, basın bültenleri gibi şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanır ve gerekli mecralarda yayınlanırlar. PR ajanları hazırlıktan yayına ve yayınlanma sonrasındaki raporlamalara kadar süreçteki tüm hizmetleri sunarlar.

PR Ajansı Dijital Alanda Ne Yapar?

Halkla ilişkiler, yani PR çalışmaları belli bir plan dahilinde yürütülmelidir. Dijital mecralar için ayrı bir strateji oluşturmak, dijital mecralardan alınacak verimi arttıracaktır. PR ajansları bu çalışmalardan en iyi verimin alınabilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair de bir danışmanlık vasfı üstlenirler. Dijital PR araçlarına hakim olmaları, birçok farklı şirketle çalışıyor olmaları ve dijital mecralardaki tecrübeleri, bu danışmanlık vasfını üstlenmelerindeki en büyük etkendir.

Her şirketin yaratmak istediği imaj, ihtiyaçları ve hedef kitlesi farklıdır. Bu yüzden, birçok farklı şirketle tecrübe kazanmış PR ajansları ile çalışmak, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümlere ulaşabilmek anlamına gelmektedir.

Dijital mecralardaki PR çalışmalarının en önemli özelliği kalıcılığıdır. Yayınlanan herhangi bir basın özeti ya da advertorial, kullanıcılar tarafından her zaman ulaşılabilir olacaktır. Bir ürün veya hizmetin arama motoru tarafından aratıldığında, bu ürün ya da hizmeti sunan şirketin üst sıralarda çıkması, SEO çalışmalarına bağlıdır. SEO çalışmaları ise bütünsel bir bakış açısı gerektirir. Dijital mecralarda yapılan ister basın bülteni ister advertorial reklamlar olsun her çalışma, aslında SEO sıralamasına etki eder. Ancak teknik bilginin ve yaratıcılığın birleşmesiyle iyi sonuçlar alınabilen bir alan olan SEO çalışmalarında PR ajansları ile çalışmak büyük avantaj sağlar.

İlginizi çekebilir: PR Ajansı Nedir?

PR Ajansları ile Sonuç Odaklı PR Çalışmaları

PR ajanları, yaptıkları PR çalışmaları ile ilgili raporlar da sunarlar. Böylece şirketler PR çalışmalarının hedefledikleri kitleye ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa nasıl bir reaksiyon yarattığını görebilirler.

Özetle içerik üretiminden, içeriklerin yayınlandığı mecralara, ve PR aktivitelerinin verimliliğinin raporlanmasından SEO çalışmalarına kadar birçok hizmeti veren PR ajanları, PR stratejileri kapsamında şirketlerin hedeflerine ulaşmaları için bir danışmanlık vasfı da üstlenerek, bütünsel hizmetler verirler.

pr ajansı nedir

PR Ajansı Nedir?

PR ajansı nedir sorusunun kısa cevabı : şirketlerin PR çalışmalarına destek sağlayan ve projeleri şekillendiren halkla ilişkiler alanında deneyim sahibi ajanslardır. Bir şirket tüm PR çalışmaları için bir PR ajansını dış kaynak olarak kullanabileceği gibi, sadece belli hizmetleri de PR ajansından alabilir. PR ajansları halkla ilişkiler konusunda şirketlere A’dan Z’ye hizmet verebilmektedirler.

PR ajansları, sık sık reklam ajansları ile karıştırılsalar da, aslında verdikleri hizmetler reklamlardan farklıdır. Reklam metinlerinden çok editöryal metinler konusunda uzman olan PR ajansları, içerik yazımından sonuç raporlamalarına kadar birçok konuda profesyonel hizmet verirler.

PR Ajansı ve PR Çalışmalarının Tarihteki Yeri Nedir?

Bugünkü anlamından çok farklı olarak halkla ilişkiler aslında yazının bulunmasıyla birlikte başlayan ve matbaanın yaygınlaşmasıyla bugünkü haline yaklaşan bir süreçtir. Tarih boyunca siyasi ve dini otoriteler tarafından kullanılan kitle iletişimi araçları, son yüzyıllarda özel sektör tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Halkla ilişkiler tarihinde 3 önemli olay yaşanmıştır desek yanılmayız. Yazının ortaya çıkışı, matbaanın bulunması ve internet. Yazının ortaya çıkışı ile iletişim başlamış, matbaanın bulunmasıyla kitle iletişimi mümkün olmuştur. Son olarak internetin ortaya çıkmasıyla, halkla ilişkiler hızlı ve kolay hale gelmiş, PR araçları değişime uğramıştır.

Türkiye’de 1960’larda halkla ilişkiler çalışmaları kamu kuruluşlarında başlamış ve 1970’lerde özel sektör de bu çalışmalara ağırlık vermeye başlamıştır. Artık ülkemizde halkla ilişkiler departmanı olmayan  ya da halkla ilişkiler konusunda çalışmaları bulunmayan bir şirket bulmak neredeyse imkansızdır.

PR çalışmalarının yaygınlaşması, bu konuda uzmanlaşmayı da gerekli kılmıştır. Bugün PR departmanı olsun olmasın birçok şirket PR çalışmaları kapsamında bu işin uzmanı olan PR ajanslarından destek almaktadır.

PR Ajansları Ne Sunar?

Günümüzde PR ajansları hem geleneksel araçlarla hem de dijital araçlarla şirketlerin PR hedeflerine ulaşmalarında destek olurlar. Peki bunu nasıl yaparlar?

 • Basın özeti ve Advertorial gibi editöryal metinlerin hazırlanması
 • Sosyal medya ve haber sitelerinde bu metinlerin yayınlanması ve yaygınlaştırılması
 • Şirketlerin SEO çalışmaları için stratejik planlama yapılması
 • PR çalışmalarının çıktılarının raporlanması
 • Dijital araçların en üst düzeyde verim alınacak şekilde kullanılması gibi daha birçok hizmeti müşterilerine sunarlar. Daha detaylı bilgi için: PR ajansı ne yapar ?

Kimler PR Ajansı ile Çalışmalıdır ?

PR aktivitelerinden en iyi verimi almak için, aslında her şirket bir PR ajansı ile çalışabilir. Çünkü PR ajansları alanlarında uzmanlaşmışlardır. Bunun yanında henüz bir PR departmanı olmayan start-up’lar için de PR ajansları ile çalışmak hem start-up için profesyonel bir halkla ilişkiler sürecinin başlamasında rol oynayacaktır hem de ekonomik olacaktır.

Bir şirket, tüm PR süreçlerini bir PR ajansına devredebileceği gibi, yalnızca belli konularda destek almayı tercih de edebilir. Örneğin önemli bir lansman için bir basın özetinin yazımından dağıtımına kadar hizmet alınabileceği gibi, yıllık PR stratejileriniz doğrultusunda yapılacak aktivitelerin planlanması, kullanılacak mecraların belirlenmesi gibi konularda da destek alınabilir.

PR ajanslarından hizmet almayı düşünürken, içerik üretimi, yayınlanma ve sonuç raporlaması gibi hizmetlerin yanında PR ajanslarının aynı zamanda bir danışmanlık vasfının olduğu da unutulmamalıdır. Birçok şirket ile birçok farklı aktiviteyi yürüten PR ajansları yıllar içinde büyük tecrübe biriktirirler. Bu yüzden şirketinizin PR hedeflerine ulaşması için hangi yollara başvurması gerektiği konusunda yol gösterici bir görev de üstlenebilirler.

Özetle PR ajansları, tarihten bu yana gelişen ve şekil değiştiren halkla ilişkiler konusunda uzmanlaşmış, profesyonel hizmetler veren ajanslardır. PR ajanslarından alınabilecek hizmetler ise içerik üretiminden, raporlamaya ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazeden oluşur. İster start-up olsun, ister büyük çaplı şirketler olsun her şirket PR Ajanslarının sunduğu hizmetlerden faydalanarak PR aktivitelerini verimli kılabilir.

advertorial reklamlar neden tercih ediliyor

Advertorial Reklamlar Neden Tercih Ediliyor?

Advertorial reklamların genel olarak tercih edilmesinin nedeni güçlü pazarlama araçları olmalarıdır. Advertorial reklamlar ürün ve hizmetler hakkında bilgi içerir ve hedef kitlede güven yaratır. Bunun yanında advertorial reklamları 1946’dan beri pazarlama aktivitelerinin vazgeçilmezi yapan başka özellikleri de vardır. Bu yazıda sizlere advertorial reklamların pazarlama faaliyetlerinize ne gibi katkıları olabileceğini anlatacağız.

Güven Verirler

Advertorial reklamlar, editoryal bir dille yazıldıkları ve bilgi içerdikleri için okuyan kişilerde güven duygusu yaratırlar. Bu reklamların içinde ürün, hizmet veya markanın adının geçmesi, markanıza duyulan güvenin de artması demektir. Güven kazanmanın ne kadar zor olduğu göz önünde bulundurulursa, advertorial reklamların neden yarım asırdır piyasada olduğunu anlamak zor olmayacaktır.

Kontrolde Olursunuz

Advertorial reklamlar, basın bültenleri gibi ücretsiz yayınlanmaz. Yayınlanacağı platform için belli bir ücret ödenir. Advertorial reklam yayınlatmak istediğinizde, bir platformda kendinize bir alan satın alırsınız. Ücret ödediğiniz için de kontrol genellikle sizde olur. Editörlerin zaman zaman belli kriterleri olabilir, platformun bütünlüğü için bunlara uymanız gerekebilir. Her ne olursa olsun, advertorial reklamınızın yayınlanmasında son söz size aittir.

Advertorial Reklamlar Bütçe Dostudur

Web üzerinden yayınlanabildikleri için, maliyetleri televizyona reklam vermekten çok daha düşüktür. Advertorial reklamların yayın ücreti, seçeceğiniz platforma göre değişiklik gösterecektir. Aynı zamanda video, metin ya da fotoğraf kullanmanız da fiyatı etkileyebilir. Tüm bunlara rağmen, televizyonda yayınlanan geleneksel reklamlara göre çok daha ucuzdur.

Hedef Kitlenize Ulaşmanızı Sağlarlar

Ürün ve hizmetlerinizle ilgili platformlarda advertorial reklam yayınlarsanız, rahatlıkla hedef kitlenize ulaşabilirsiniz. Örneğin eğer ürününüz bir bilgisayar oyunuysa, çok okunan oyun bloglarını tercih edebileceğiniz gibi, yazılım ve teknoloji bloglarını da tercih edebilirsiniz. Bu platformlarda zaten sizin ürününüzle ilgilenecek kişileri bulma ihtimaliniz daha yüksektir.

Ürün İmajını Güçlendirebilir ya da Değiştirebilirler

Ürününüzün imajını güçlendirmek ya da değiştirmek istiyorsanız, advertorial reklamlar sizin için çok kullanışlı araçlar olabilirler. Ürününüzle ilgili kuracağınız söylemi, gereken bilgi ve bilgelikle donattığınızda, yaratmak istediğiniz imajın hedef kitlenize geçtiğini görebilirsiniz. Böylece ürününüzün imajını isterseniz güçlendirebilir, isterseniz değiştirebilirsiniz.

Advertorial Reklamlar Görünürdür

Advertorial reklamlar, web üzerinde bulunan sıradan reklamlar gibi bir anda ortaya çıkmaz, okuyucuda güvensizlik yaratmazlar. Web üzerinde bulunan birçok reklam, görülmek istenmediği için bloklanır. Advertorial reklamlar ise reklam gibi oluşturulmadıkları için bir web sitesinin veya basılı materyalin parçası gibidirler ve bu yüzden reklam olarak algılanmaz, bloklanmazlar.

En iyi advertorial reklamlar, hedef kitleyi direkt olarak muhatap alır, çok yönlüdür ve hedef kitleyi aksiyon almaya davet eder. Advertorial reklam hazırlanırken bu özellikleri barındırmasına dikkat edilmelidir.

Faydası Takip Edilebilir

Advertorial reklamınızı paylaşmayı tercih ettiğiniz platformlara göre raporlama almanız mümkündür. Reklamınızın kaç kişi tarafından görüntülendiği, bu kişilerin özellikleri ve hatta advertorial reklamınızın satışa dönüşüp dönüşmediği ile ilgili bile bilgi almanız mümkün olabilir.

Maliyetinin düşük olmasından, potansiyel müşterilerinizde güven oluşturabilmesine kadar birçok avantajlı özelliği olan advertorial reklamlar, 1946 yılından beri belki de bu yüzden pazarlamacıların gözünden düşmemiştir. Hatta internetin hayatımıza girmesiyle, bu araçlar çok daha popüler hale gelmiştir.

Advertorial reklamlardan en iyi verimi alabilmek için, reklamlar hedef kitleye uygun hazırlanmalı ve yayınlanan platformların seçimi yine hedef kitle gözetilerek yapılmalıdır. Gerekli koşulları sağlayan bir advertorial reklam hazırlamak, bir ürün veya hizmetin pazarlama çalışmalarına ciddi getiriler sağlar ve sonuçlar satışlara etki eder. Pazarlama stratejileri planlanırken, advertorial reklamların gücü de denkleme katılmalı ve pazarlama faaliyetlerinde advertorial reklamlardan faydalanılmalıdır. Böylece dilerseniz ürün veya hizmetinizin imajını güçlendirebilir, dilerseniz değiştirebilirsiniz ama isteğiniz ne olursa olsun, başarılı sonuçlar alırsınız.

İlginizi çekebilir : Advertorial Reklam Nedir ?

Kolay Bülten | Dijital PR Ajansı olarak markalaşma sürecini desteklemek, hedef kitleye erişimi arttırmak ve pazarlama çalışmalarını geliştirmek için sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

editoryal reklam nedir

Advertorial Reklam Nedir ?

Advertorial reklamlar gazetelerde, dergilerde veya web sitelerinde yayınlanan, editoryal dille yazılmış reklamlardır. Advertorial reklam içerikleri, bir ürün veya hizmeti editoryal bir dille, hedef kitleye bilgi de vererek tanıtmak amacıyla oluşturulur. Bu yüzden advertorial kelimesi İngilizce ‘advertisement’ ve ‘editorial’ kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuştur. Sadece metinler kullanılabileceği gibi, advertorial reklamlar video ve fotoğraflardan ya da tüm bunların birleşiminden de oluşabilir. Advertorial reklamlar yeni değildir. Kelime ilk 1946’da kullanılmıştır ve yıllardır yazılı ve görsel basında advertorial reklamlar yer almaktadır.

Advertorial reklamlar aslında biraz basın bülteni özelliklerini biraz da geleneksel reklamın özelliklerini taşımaktadır. Advertorial reklamların işlevini tam olarak anlayabilmek için, basın bülteni ve geleneksel reklamlarla karşılaştırma yapmak açıklayıcı olacaktır. Yine de ister basın bülteni olsun, ister geleneksel reklam olsun, advertorial reklamlar da her pazarlama çalışmasında olduğu gibi hedef kitle gözetilerek hazırlanır ve yayınlanacağı platform hedef kitle gözetilerek seçilir.

 

Advertorial Reklam ve Basın Bülteninin Farkı Nedir ?

Advertorial reklamların metinleri, haber metinlerine yakın editoryal bir stilde hazırlanır. Bu özellikleri onları basın bültenlerine benzer kılar. Basın bültenleri kadar bilgilendirici olmasalar da, genellikle ürün veya hizmetlerle ilgili detaylı bilgi vermeleri nedeniyle, okuyucuların ilgisini çekerler. Basın bültenleri okuyucu tarafından reklam olarak algılanmaz, advertorial reklamların ise reklam olduğu bellidir, fakat yine de bilgilendirici içeriği insanları dikkatini çeker.

Advertorial reklamların bilgi içermesi ve editoryal bir dil kullanılarak yazılması onları güvenilir kılar. İçinde uzmanların olduğu, bilimsel bilgilerin verildiği ve objektif bir dilin kullanıldığı metin ve videolar, insanlarda güven duygusu yaratır. İçlerinde ürün ile ilgili reklamı da barındırdıkları için bu güven ürüne karşı da hissedilir.  Bu da advertorial reklamların en güçlü özelliklerinden biridir.

İlginizi çekebilir: Basın Bülteni Nedir ?

Advertorial Reklamlar ve Geleneksel Reklamların Farkları

Geleneksel bir reklamda, ürün veya hizmetle ilgili hedef kitlede sahip olma arzusu yaratma amacı ön plandadır. Bu arzuyu yaratmak için ürünle ilgili bilgi vermek gerekmez. Televizyonda gördüğünüz reklamları hatırlarsanız, birçok reklamın ürünle ilgili bilgi vermekten çok, ürünün neyi temsil ettiğini ön plana çıkardıklarını görürsünüz. Advertorial reklamlarda ise bilgi ön plandadır, örnek çalışma için tıklayınız.

Örneğin televizyonda yayınlanan bir advertorial reklam örneği olarak sık sık gördüğümüz diş macunu reklamları akla gelebilir. Reklamın ana mesajını veren bir diş hekimidir. Diş macunu ve fırçası ağız ve diş sağlığı ile ilgili ürünlerdir, televizyonda bu konuda konuşan bir uzman görmek insanların dikkatini çeker ve insanlar bu uzmanın ne söylediğini duymak isterler. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdikten sonra hekimin advertorial reklama konu olan ürünün ağız ve diş sağlığınıza nasıl olumlu etkileri olacağını anlatması, bu reklamları advertorial reklam yapan özelliktir. Televizyonda yayınlanan advertorial reklamların ismi ise ‘infomercial’dır. ‘Infomercial’ kelimesi İngilizce ‘bilgi’ ve ‘reklam’ kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.

 

Advertorial Reklamlar Nasıl Hazırlanır ?

Advertorial reklamlar hazırlanırken, ister video kullanılsın ister sadece metin yayınlanacak olsun, mutlaka editoryal bir dil kullanmak gerekir. Konunun uzmanlarından alıntı yapmak, hatta daha da etkilisi konunun uzmanlarını da advertorial reklama dahil etmek bu pazarlama araçlarını çok daha etkili kılar.

Advertorial reklamlar oluşturulurken kullanılan dilin hedef kitleye uygun olması da gözetilmelidir. Seçilen bilgiler hedef kitle tarafından anlaşılır olmalı ya da anlaşılır hale getirilmelidir. Tutarsız görünen ve anlaşılmayan bilgiler içeren advertorial reklamlar hedef kitlede ürüne karşı güvensizlik oluşmasına neden olabilir.

Günümüzde advertorial reklamlar çoğunlukla web üzerinden yayınlanır. Sosyal medya sayesinde doğru hazırlanmış ve doğru platformlarda yayınlanmış advertorial reklamlar çok hızlı bir şekilde birçok kişi tarafından paylaşılır ve ürün veya hizmetiniz ile ilgili bilgiler hedeflediğinizden de fazla sayıda insana ulaşabilir.

 

İlginizi çekebilir : Advertorial Reklamlar Neden Tercih Ediliyor ?

Kolay Bülten | Dijital PR Ajansı olarak markalaşma sürecini desteklemek, hedef kitleye erişimi arttırmak ve pazarlama çalışmalarını geliştirmek için sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

dijital pr ne amaçla kullanılır

Dijital PR Ne Amaçla Kullanılır?

Herhangi bir kurum, kuruluş, marka ya da kişinin bloglar, haber siteleri, sosyal medya araçları vb. çevrim içi mecralar aracılığıyla hedef kitleye düzgün ve doğru bir şekilde aktarılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen tüm çalışmalara Dijital PR ismi verilir.

Yalnızca belirli bir dönemde yapılmayan, yani süreklilik arz etmesi gereken Dijital PR, çeşitli dijital iletişim araçlarının birlikte kullanılmasıyla yapılan tüm halkla ilişkiler çalışmalarını kapsar. Dijital PR, yeni çıkan bir ürünün tanıtımına yönelik olabileceği gibi, markanın konumunu güçlendirmek, markanın bilinirliğini yani popülaritesini arttırmak gibi pek çok amaçla da yapılabilir.

Ne Amaçla Kullanılır?

 • En genel tanımıyla dijital PR, internet ortamında bir şirket, marka, kurum, ürün, kişi ya da projeyi yönetmek, iyileştirmek, güçlendirmek için online araçlardan yardım almaktır.
 • Dijital PR, yani dijital halkla ilişkiler; geleneksel PR çalışmaları, içerik pazarlama, sosyal medya analizi, arama motoru analizi, viral reklamlar vb. birtakım çalışmalar doğrultusunda şekillenir.
 • Marka, kurum ya da kişi hakkında yapılan bu halkla ilişkiler çalışmalarının yatırım maliyetlerinin düşük ve geri dönüşümlerinin ölçülebilir olması, dijital PR’yi pek çok kurum, marka ve kişi için cazip kılar.
 • Dijital PR’nin en önemli amacı; marka, kurum ya da ürün ile halk arasında güçlü ve sağlam bir köprü kurmayı başarabilmek, her iki taraf arasındaki iletişimin sürekliliğini sağlayabilmektir.
 • Geleneksel PR çalışmalarının tamamını kapsayan Dijital PR çalışmalarının bir diğer amacı da markanın dijital mecralardaki imajını yönetmektir. Bir diğer deyişle dijital PR, online itibar yönetiminde sıklıkla başvurulan araçlardan biri olma özelliği taşır.

Nasıl Yapılır?

Dijital PR çalışmalarının başarılı olabilmesi, blog, forum, haber siteleri, sosyal medya, sosyal imleme-paylaşım gibi internet araçlarının doğru, etkin ve amaca yönelik bir şekilde kullanılabilmesine bağlıdır.

Tüm çalışmalarda temel hedef, halkın ihtiyaçlarını, beklentilerini, isteklerini doğru bir şekilde analiz edebilmek, her iki taraf arasındaki iletişimi güçlendirebilmek olmalıdır.

En çok yararlanılan Dijital PR araçları aşağıdaki şekildedir:

 • Geleneksel PR:

Dijital PR’de geleneksel PR’de kabul gören tüm araçlar, etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Geleneksel PR, günümüzde her ne kadar dijital PR çalışmalarına yenik düşmüş olsa da gazete, radyo, TV yayınları gibi araçlar, dijital PR araçları arasında da yer almalıdır.

 • Web sitesi hazırlama:

Firma ya da kuruma ait günlük trafiği yüksek olan bir web sitesi hazırlamak, dijital PR çalışmalarının ilk amaçlarındandır.

 • İçerik pazarlama:

Kurum, kuruluş, marka ya da ürüne dair içeriklerin sosyal medya araçlarında, haber sitelerinde, bloglarda hatta sözlüklerde bile paylaşılması, içerik pazarlama kapsamındadır. Bu yüzden içerik hazırlanırken, hazırlanan tüm içeriklerin hedef kitleye yönelik, ürün ya da markayı doğru bir şekilde tanımlayan, viral yani paylaşılabilir içerikler olmalarına özen gösterilmelidir.

Aynı zamanda içeriklerin hedef kitleye yani potansiyel okuyucu ya da müşteri adaylarına daha hızlı bir şekilde erişmeleri Google gibi arama motorlarında ilk sıralarda yer almalarına bağlı olduğundan içerikler, seo çalışmaları kapsamında hazırlanmalıdır. Bu aşamada şüphesiz ki metin yazarlarının da rolü oldukça büyüktür.

 • Seo ve sem:

Kurum, marka ya da kuruluşa ait web sitesinin bilinirliğini arttırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalarda SEO çalışmalarına da önemli bir yer düşer.

Arama motoru optimizasyonu olarak da bilinen SEO çalışmalarına mutlaka arama motoru reklamcılığı olarak isimlendirilen sem çalışmaları da eşlik etmelidir.

 • Sosyal medya pazarlaması:

Kurum ya da kuruluşların yalnızca web sitelerine sahip olmaları, çoğu zaman tek başına yeterli değildir.Hedef kitleyi web sitesine yönlendirecek olan Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya araçlarının, blogların ve forumların da etkili bir şekilde yönetilmesi gerekir.

 • Viral reklam oluşturma:

İnternet mecralarında hızlı bir şekilde yayılan reklamlar sayesinde markanın tanınabilirliği arttırılabilir.

 • Diğer çalışmalar:

Mobil pazarlama, e-mail pazarlama, arama motoru analizi ve sosyal medya analizi, yararlanılan diğer yöntemlerdir. Yapılan analizler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda online itibar yönetimi yeniden şekillendirebilir.

İlginizi çekebilir : Dijital PR çalışmaları nedir?

Kolay Bülten | Dijital PR Ajansı olarak markalaşma sürecini desteklemek, hedef kitleye erişimi arttırmak ve pazarlama çalışmalarını geliştirmek için sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

dijital pr nedir

Dijital PR Çalışmaları Nedir?

PR çalışmaları kurumsal itibarı korumak ve rekabet ortamında ön plana çıkmak için önemli çalışmalar bütününü oluşturur. Günümüzde hedef kitleye ulaşmanın ortak bir yöntemi olarak internetin kullanıldığı ortamda rekabet oranı da git gide artmış ve PR tanımı da artık dijital PR olarak anılmaya başlanmıştır. Çünkü günümüzde pek çok küçük girişimciden, pek çok büyük markaya kadar ticari hedefi olan tüm birey ve tüzel kişilikler, hedef kitleye daha kolay, hızlı ve etkili bir ulaşım aracı olarak interneti kullanmaktadırlar. Bu bağlamda hem başarılı bir rekabet hem de rekabet sürecinde marka itibarını korumak adına doğru ve güncel gelişmelere de hakim olunarak, dijital pr çalışmalarının yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Dijital PR çalışmaları; herhangi bir markanın internet ortamında hangi kanalları kullanarak hedef kitleye ulaşmak istediği ve ne şekilde ulaşmak istediği gibi politika esaslarına göre değişkenlik gösterse de, genel olarak çalışmaların; SEO, arama motoru üzerinde, sosyal medyada, blog, forum ve haber sitelerinde gerçekleştiriliyor olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası hedef kitleye en etkili bir şekilde ulaşım sağlayabilme amacı aynı zamanda markanın itibarı korunarak gerçekleştirilmektedir. Tüm bu çalışmalar bütünü dijital PR çalışmalarını kapsar.

Buna göre;

 • SEO çalışması – Belirlenen anahtar kelimeler doğrultusunda arama motorlarında hedef kitleye tamamen doğal bir şekilde ulaşmanız sağlanır. Bu çalışmalar uzun vadelidir. Kısa vadede sonuç elde edebilmek mümkün değildir. SEO güncellemelerine hakim bir uzman, projeniz kapsamında arama motoru (Google gibi) üzerinden hedef kitleye en kısa sürede ulaşabilmenizi sağlar ve uzun vadede verimlilik elde edersiniz.
 • SEM çalışması – Bu çalışmanın prensibi ise daha çok reklama dayanır. Çalışmanın mantığı SEO ile benzer ve hatta aynı sayılabilir. Çünkü her iki çalışma modeli de arama motorları üzerinde belli başlı teknikler doğrultusunda uygulanmaktadır ancak SEO ile SEM arasındaki en önemli fark ise SEO çalışmalarının sonucu için uzun süre beklemeniz gereklidir ancak SEM’de anında sonuçları alırsınız. İnternetten potansiyel müşterilere ulaşmayı amaç edinmiş olan bir marka ya da girişimci için SEM son derece iyi bir tercihtir. Çünkü beklemeye gerek yoktur. Çalışma yapılır ve aynı anda yüzlerce ve proje kapsamında belki de binlerce müşteriye ulaşmış olursunuz. Ancak SEM çalışması için ayrıca bir bütçe ayırmanızın gerekli olduğunu da belirtmek isteriz. Nitekim SEM, arama motoru üzerinde uygulanacak reklam çalışmaları olup, bu çalışmalar için bütçe gereklidir.
 • Sosyal Medya Pazarlama – Projeniz kapsamında hedef kitleniz ile en güncel, en hızlı ve en etkili bir şekilde etkileşime geçebilmenin günümüzde en iyi yöntemlerinin başında sosyal medya gelmektedir. Projeniz kapsamında sosyal medya platformlarında uygulanacak çalışmalar ile anında sonuçlar almanız mümkün olmaktadır. Üstelik bu yöntem ile düşük bütçe ile yüksek verimlilik mümkündür.
 • Viral Reklam Çalışmaları – Viral, kelime anlamı olarak virüsler ile ilgilidir. “Viral reklam” tanımı ise “virüs gibi yayılan” anlamındadır. Dijital ortamda bu tarz reklamlar çoğu kez uygulanmış ve oldukça iyi sonuçlar alınmıştır. Başarılı bir viral reklam çalışması sayesinde hedef kitleye ulaşmak için ayrıca çaba sarf etmeye ya da bütçe ayırmaya gerek kalmaz. Çünkü bu reklam çalışması kulaktan kulağa yayılır ve hedef kitleyi de aşarak, daha fazla kitleye ulaşır. Ancak viral reklam çalışmasında marka itibarı dikkate alınmalıdır. Doğru olmayan bir çalışma, o markanın itibarına zarar verebilir.
 • Blog Çalışmaları – Proje kapsamında oluşturulacak özel bir blog üzerinden çalışma yapılabileceği gibi hali hazırda belirli bir kitleye ulaşmış blogların sunmuş olduğu tanıtım imkanları çerçevesinde de blog çalışmaları yapılabilmektedir. Bu çalışmanın en önemli faydası kuşkusuz hem bilgi vermek hem de hedef kitleyi uzun vadede kazanmaktır.

Tüm bu çalışmaların kapsamı daha da genişletilebilir. Çünkü biliyoruz ki internet ucu bucağı olmayan bir etkileşim aracıdır.

Sonuç olarak ise; projeniz ve bu projeniz kapsamında hedeflediğiniz kitle, ulaşmak istediğiniz sonuç gibi kriterler dijital PR çalışmalarının hangi dijital ortamlarda, hangi yöntemler ile uygulanması gerektiğine dair yöntemleri belirleyebilmemizi sağlayacaktır.

Bu çalışmaların aynı zamanda online itibar yönetimi olduğunu da dikkate almalısınız.

Dijital PR Çalışmaları Neden Yapılmalıdır?

Dijital PR çalışmalarını gerekli kılan en önemli ayrıntı aslında günümüzde girişimcilerin ve aynı zamanda büyük firmaların da dijital ortamda hedef kitleye ulaşmaya çalışıyor olmasından kaynaklıdır. Dolayısıyla bu rekabet ortamında doğru tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların sosyal medya, arama motoru ya da blog gibi internet birimlerinin teknik altyapılarının son güncellemeleri dikkate alınarak yapılması gerekli ve önemlidir. Bu sayede başarılı bir dijital PR ekibi, sizi hem rakiplerinizin önüne geçirir hem de oldukça düşük bir bütçe ile muazzam ölçüde bir hedef kitleye ulaştırabilir. Çünkü günümüz internet dünyasının popüler kanallarını ve bu kanalların güncel teknik altyapısını takip eden bir PR ekibi aynı zamanda ilgili proje, marka ya da ürün için hedef kitle ile hangi yöntem ile etkileşime geçilmesi gerektiği konusunda da uzman olup, bu sayede marka itibarına zarar vermeden tanıtım çalışmasını dijital ortamda olması gerektiği gibi tamamlar.

Kısacası; bir ürünü, hizmeti, markayı, işletmeyi, bireyi, topluluğu ya da herhangi bir projeyi internet ortamında doğru yansıtmak, hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırmak, itibarını korumak, potansiyel müşterilere ulaşabilmek gibi toplumun düşünce ve davranışlarını olumlu yönde etkilenebilmesi için dijital PR çalışmaları yapılmalıdır.

Dijital PR Çalışmalarının Faydası Nedir?

Dijital PR çalışmalarının getirileri, söz konusu projenin kapsamına, amacına ve çalışmaların hangi dijital ortamlarda yapılmasını talep ettiğine, hedef kitlesine, hedef kitleye ne şekilde ulaşmak istediği gibi pek çok ayrıntıya göre değişkenlik gösterir. Ancak şu kesin ki; bu çalışmaların doğal bir sonucu olarak dijital ortamda hedef kitlenin ilgili projenizin amacı doğrultusunda hedef kitlede oluşmasını amaçladığınız düşünce ve davranışlar için gerekli teşvik yapılmış olmaktadır. Tabii ki bu teşvik hipnotize etmek ya da bilinçaltı mesajları gibi yöntemler ile değil, tamamen dijital ortamın sunduğu reklam, tanıtım ve hedef kitle ile etkileşime geçme imkanlarının en doğru ve verimli bir şekilde kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda iyi bir sonuç elde etmenin altın kurallarından birisinin de iyi bir ekip ile çalışmak olduğunu daha önce ifade etmiştik. Öyleyse siz de kararınızı sektörde deneyimli ve çalışmalarınızın sonucunu almanızı sağlayacak bir ekip ile çalışmayı tercih etmelisiniz. Bu sayede projeniz kapsamında en kısa sürede, en iyi sonucu elde etmeniz mümkün olacaktır.

İnternet dünyasında her geçen gün artan rekabet ortamı için doğru adımı atmak için zaman kaybetmeyin. Hedef kitle ile hızlı ve etkili bir şekilde etkileşime geçebilmek aşamasında dijital PR çalışmaları önem arz eder. İlk aşamada projeniz kapsamında amaçlarınız göz önünde bulundurularak, dijital ortamdaki çalışmalar için hedefler belirlenir ve uygulama süreci sonunda da hedeflediğiniz etkileşimi elde etmiş olursunuz.

Dijital PR çalışmaları bugün birçok girişimci ve de kurumsal işletmelerin tercih ettiği hedef kitle ile etkileşim çalışmaları olma özelliğindedir. Siz de bireysel girişimci ya da kurumsal bir tüzel kişilik olarak da hedeflerinize bu çalışmalar ile etkili bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Unutmayın ki bu çalışmalar özellikle de e-ticaret ortamında ayrıca önem arz eder. Nitekim belirli bir hizmet ya da ürünün yine dijital ortamda hedef kitleye doğru bir şekilde yansıtılması, tanıtılması gibi amaçlar PR çalışmaları kapsamında olmaktadır. Siz de işini bilen bir ekip ile şimdi etkili bir başlangıç yapabilirsiniz. Projeniz kapsamında hedef ve amaçlarınız dikkate alınarak, sizin de görüşleriniz doğrultusunda en doğru itibar ve etkileşim politikaları planlanarak, çalışmalar gerçekleştirilir.

İlginizi çekebilir Dijital PR Ne Amaçla Kullanılır?

Kolay Bülten | Dijital PR Ajansı olarak markalaşma sürecini desteklemek, hedef kitleye erişimi arttırmak ve pazarlama çalışmalarını geliştirmek için sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

basın bülteni dağıtımı

Basın Bülteni Dağıtımı Neden Bu Kadar Önemseniyor

Şirketler için basın bülteni dağıtımı bugün çok büyük bütçeler ayrılan reklamlar kadar önemlidir. Bunun nedeni basın bültenlerinin reklamlarla yapılabilmesi çok zor bir şeyi gerçekleştirmesi, şirketlerin güvenilirliğini ve imajını güçlendirmesidir.

Reklamlar ürünler için yapılır. Televizyonda, gazetelerde ve internette bir reklamı kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Basın bültenleri ise sadık takipçileri olan, güvenilir haber sitelerinde paylaşılır.  Amacı ise ürünü değil aslında şirketleri tanıtmaktır.

Örneğin inşaat makinaları üreten bir şirket eğer Great Place to Work gibi bir platformda ödül almışsa, bunu duyurmasının en iyi yolu basın bülteni yayınlamaktır. Söz konusu şirketin reklam için seçtiği hedef kitleyle, basın bültenini ulaştıracağı hedef kitle de farklılık gösterir. Ürün reklamları için inşaat şirketlerini hedef alırken, Great Place to Work ödülü almasını gelecekte boşalan pozisyonlarına almak isteyeceği kalifiye çalışanlara duyurmak isteyecektir. Ödül almak, bir sosyal sorumluluk projesi yapmak, sponsorluk gibi faaliyetler, basın bülteni dağıtımı yoluyla şirketin imajına katkı sağlar. Basın bülteni dağıtımı için doğru yöntemleri seçen şirketler, bir süre sonra kamuoyu tarafından sempati duyulan şirketlere dönüşürler. Böylece hem ürünleri sevilir hem de daha fazla eğitimli insan bu şirketlerde çalışmak ister. ‘Love Brand’ yaratan sadece reklamlar değildir, basın faaliyetleri bu konuda çok önemli bir rol oynar.

Basın Bülteni Dağıtımı Kimler Tarafından Yapılmaktadır?

Basın bülteni yazımı, dağıtımı, yayınlatılması, raporlanması ve firmalara sonuç hakkında bilgi verilmesi için hizmet veren şirketler vardır. Bunlar basın bülteni dağıtım firmaları olarak bilinmektedir. Bu şirketler sizin için basın bültenini yazabileceği gibi, sizin hazırladığınız basın bültenlerinin hedef kitlenizin takip ettiği platformlarda yayınlanmasını da sağlayabilirler. Basın bültenlerinin yayınlanması için iki yöntem takip edilir. Basın bülteni dağıtımı yapan şirketler, bülteninizi gerekli şekilde düzenleyerek editörlere yollayabilirler ya da basın bülteninizi ‘newswire’ da denilen editörlerin takip ettiği mecralarda yayınlayarak onların ilgisini çeker ve böylece yayılmasını sağlayabilirler.

Basın Bülteni Dağıtımı İle Medyada Yer Almanın Etkisi

Basın bülteni dağıtımı hizmeti alarak medyada yer almak;

 • Şirket imajını güçlendirir
 • Bilinirliği arttırır
 • Kalifiye iş gücünü kuruma çeker
 • Güven yaratır
 • Doğru hedef kitleye ulaşılmasını sağlar
 • Girişimcilerin dikkatini çeker, yeni iş fırsatları yaratır

Şirketin reklam platformlarındaki görünürlüğü ile haber kaynaklarındaki görünürlüğü birbirini besler. Basın bülteni yoluyla tüketicide güven yaratmış şirketlerin reklamları da daha fazla takip edilir. Şirketle ilgili olumlu algılar, ürünlerle ilgili de olumlu algı yaratır.

Basın Bülteni Dağıtımı İçin Maliyet

Medyada yer almaktan bahsetmişken bunu basın bülteni dağıtımı ile yapmanın maliyetlerinden de bahsetmek gerekir. Basın bülteni hazırlatmak ve yayınlatmak, sanıldığı kadar maliyetli olmayan bir hizmettir. Reklam hazırlatıldığında yayınlatma bedelinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak basın bülteni yayınlatmak, medyada oldukça cüzi rakamlara denk gelmektedir. Bir reklam için 100,000 TL ödeniyorsa basın bülteni için bu rakam çok daha cüzi miktarlara düşmektedir. Basın bülteni dağıtımı için profesyonel bir şirketle anlaşmak, ihtiyaçlarınız doğrultusunda başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlamaktadır. İnsanlara önemli bir projeyi tanıtmak, bir harekete katılmalarını sağlamak, kendilerini korumalarını anlatmak gibi nedenlerle bu çalışma yapılmaktadır. Reklam olarak algılanmaması da bülten duyurusunun daha fazla kişi tarafından dikkatle dinlenmesini sağlamaktadır.

Basın bültenlerinin önemi güçlü taraflarının reklamlardan farklı olmasında yatmaktadır. Siz de PR stratejinizde şirket imajınızı güçlendirmeyi hedefliyorsanız, basın bültenlerini stratejinizin bir parçası haline getirmeniz faydalı olabilir.

İlginizi çekebilir Basın bülteni nasıl yazılır

Kolay Bülten olarak sunduğumuz basın bülteni hazırlama ve  basın bülteni dağıtımı hizmetlerinden faydalanarak işletmenizin bilinirliğini ve potansiyel müşterilerini arttırabilirsiniz.