Optimize Edilmiş İçerik

Etkileşimi ve geri dönüşleri arttırmak için içerikler editörler ve pazarlama uzmanları tarafından hazırlanır.

Düzenlenmiş İçerik Editörlerimiz tarafından bülten içeriğiniz düzenlenerek okunabilirlik ve netlik kriterlerinden en yüksek verim almanız sağlanır.
PR ajansı nedir ? sorusunun kısa cevabı : şirketlerin PR çalışmalarına destek sağlayan ve projeleri şekillendiren halkla ilişkiler alanında deneyim sahibi ajanslardır. Bir şirket tüm PR çalışmaları için bir PR ajansını dış kaynak olarak kullanabileceği gibi, sadece belli hizmetleri de PR ajansından alabilir. PR ajansları halkla ilişkiler konusunda şirketlere A’dan Z’ye hizmet verebilmektedirler.

PR ajansları, sık sık reklam ajansları ile karıştırılsalar da, aslında verdikleri hizmetler reklamlardan farklıdır. Reklam metinlerinden çok editöryal metinler konusunda uzman olan PR ajansları, içerik yazımından sonuç raporlamalarına kadar birçok konuda profesyonel hizmet verirler.

PR Ajansı ve PR Çalışmalarının Tarihteki Yeri Nedir?

Bugünkü anlamından çok farklı olarak halkla ilişkiler aslında yazının bulunmasıyla birlikte başlayan ve matbaanın yaygınlaşmasıyla bugünkü haline yaklaşan bir süreçtir. Tarih boyunca siyasi ve dini otoriteler tarafından kullanılan kitle iletişimi araçları, son yüzyıllarda özel sektör tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Halkla ilişkiler tarihinde 3 önemli olay yaşanmıştır desek yanılmayız. Yazının ortaya çıkışı, matbaanın bulunması ve internet. Yazının ortaya çıkışı ile iletişim başlamış, matbaanın bulunmasıyla kitle iletişimi mümkün olmuştur. Son olarak internetin ortaya çıkmasıyla, halkla ilişkiler hızlı ve kolay hale gelmiş, PR araçları değişime uğramıştır.

Türkiye’de 1960’larda halkla ilişkiler çalışmaları kamu kuruluşlarında başlamış ve 1970’lerde özel sektör de bu çalışmalara ağırlık vermeye başlamıştır. Artık ülkemizde halkla ilişkiler departmanı olmayan  ya da halkla ilişkiler konusunda çalışmaları bulunmayan bir şirket bulmak neredeyse imkansızdır.

PR çalışmalarının yaygınlaşması, bu konuda uzmanlaşmayı da gerekli kılmıştır. Bugün PR departmanı olsun olmasın birçok şirket PR çalışması kapsamında bu işin uzmanı olan PR ajanslarından destek almaktadır.

PR Ajansları Ne Sunar?

Günümüzde PR ajansları hem geleneksel araçlarla hem de dijital araçlarla şirketlerin PR hedeflerine ulaşmalarında destek olurlar. Peki bunu nasıl yaparlar?

  • Basın özeti ve Advertorial gibi editöryal metinlerin hazırlanması
  • Sosyal medya ve haber sitelerinde bu metinlerin yayınlanması ve yaygınlaştırılması
  • Şirketlerin SEO çalışmaları için stratejik planlama yapılması
  • PR çalışmalarının çıktılarının raporlanması
  • Dijital araçların en üst düzeyde verim alınacak şekilde kullanılması gibi daha birçok hizmeti müşterilerine sunarlar. Daha detaylı bilgi için: PR ajansı ne yapar ?

Kimler PR Ajansı ile Çalışmalıdır ?

PR aktivitelerinden en iyi verimi almak için, aslında her şirket bir “PR ajansı “ile çalışabilir. Çünkü PR ajansları alanlarında uzmanlaşmışlardır. Bunun yanında henüz bir PR departmanı olmayan start-up’lar için de PR ajansları ile çalışmak hem start-up için profesyonel bir halkla ilişkiler sürecinin başlamasında rol oynayacaktır hem de ekonomik olacaktır.

Bir şirket, tüm PR süreçlerini bir PR ajansına devredebileceği gibi, yalnızca belli konularda destek almayı tercih de edebilir. Örneğin önemli bir lansman için bir basın özetinin yazımından dağıtımına kadar hizmet alınabileceği gibi, yıllık PR stratejileriniz doğrultusunda yapılacak aktivitelerin planlanması, kullanılacak mecraların belirlenmesi gibi konularda da destek alınabilir.

 

PR ajanslarından hizmet almayı düşünürken, içerik üretimi, yayınlanma ve sonuç raporlaması gibi hizmetlerin yanında PR ajanslarının aynı zamanda bir danışmanlık vasfının olduğu da unutulmamalıdır. Birçok şirket ile birçok farklı aktiviteyi yürüten PR ajansları yıllar içinde büyük tecrübe biriktirirler. Bu yüzden şirketinizin PR hedeflerine ulaşması için hangi yollara başvurması gerektiği konusunda yol gösterici bir görev de üstlenebilirler.

 

Özetle PR ajansları, tarihten bu yana gelişen ve şekil değiştiren halkla ilişkiler konusunda uzmanlaşmış, profesyonel hizmetler veren ajanslardır. PR ajanslarından alınabilecek hizmetler ise içerik üretiminden, raporlamaya ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazeden oluşur. İster start-up olsun, ister büyük çaplı şirketler olsun her şirket PR Ajanslarının sunduğu hizmetlerden faydalanarak PR aktivitelerini verimli kılabilir.

Kaynaklar:

https://omeryoluk.com/geleneksel-pr-mi-dijital-pr-%20mi/

Görsel Kullanımı

Verilmek istenen mesajı güçlendirmek için görsel açıdan zenginleştirilmiş içerikler hazırlıyoruz.

Özelleştirilmiş İçerik

Hedef kitleye erişimi arttırmak için her platforma özel içerik hazırlıyoruz.

Kolay Okunur

İçeriğinizin daha fazla kişiye erişmesi ve anlaşılır olması için sade ve kolay okunur şekilde hazırlanıyoruz.