Basın Bülteni ile Markanız Doğru Anlaşılsın

Editoryal PR Çalışması Nedir?

Marka başarısı, büyük ölçüde iletişime ve imaja bağlıdır. Firmanızın faaliyet alanından bağımsız olarak, hedeflerinize ulaşabilmeniz için kitleniz ile iyi iletişim kurmanız, onları tanımanız ve onların amaçlarına yönelik çalışmalar yaparak doğru marka olma konusunda ikna edici olabilmeniz gerekir. PR (Public Relations) çalışmaları bunu büyük ölçüde sağlar. Ürün ve hizmetlerinize yönelik ihtiyaç ve güven yaratabilmek için, iyi bir PR çalışması yürütmeniz gerekir.

PR Nedir?

Public relations kavramı dilimize halkla ilişkiler olarak çevrilmektedir. Şirketler, gönüllü kuruluşlar hatta resmi kurumlar için önemli bir kavram olduğunu belirtmekte fayda var. Halkla ilişkiler terimi, temelde hedef kitleye ulaşmak ve marka imajı yaratmak için yürütülen çalışmaları kapsar. Başka bir şekilde tanımlamak gerekirse, şirkete ait bir imaj yaratabilmek için yürütülen geniş bir faaliyet bütünüdür.

Ürün ve hizmetin ikna ediciliği, kalitesi kadar önemlidir. Rağbetin sürekliliği için ise, marka güvenilirliğini sağlamak gerekir. PR çalışmaları tam olarak bu işe yarar. İyi bir çalışma yürüterek, markanızın güvenilirliğini sağlayabilir, imajını olumlu anlamda pekiştirebilir ve hizmetlerinize ihtiyaç duyan kullanıcıların markanıza yönelmesini sağlayabilirsiniz.

PR Çalışması Neden Gereklidir?

Satın alma eylemini, herhangi bir ihtiyaç ve talep doğrultusunda aksiyona geçmek olarak tanımlayabiliriz. Başka bir ifadeyle, satın alma temelde bir davranış biçimidir ve tüm davranışlar gibi psikolojik bir süreçtir. Satın alma davranışı, ürünün satın alındığı andan ibaret değildir. Satın alınan ürün veya hizmetin tercih edilmesini sağlayan psikolojik bir süreç söz konusudur.

Herhangi bir ürüne ya da hizmete ihtiyaç duyan birey, talebini karşılamak için güvendiği markayı seçecektir. PR çalışması, şirketiniz için tam olarak bunu sağlar ve hizmetinize ihtiyaç duyan bireyler için güvenilen marka olmanıza yardımcı olur.

Güven unsurunun satın alma ilişkilerini etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bir markanın hedef kitlesiyle iletişimi ne kadar kuvvetli olursa, markaya duyulan güven de o kadar yoğun olacaktır. İyi bir PR çalışması yürüterek, hedef kitlenizi ürün ve hizmetlerinizin kalitesi konusunda ikna edebilir, onların beklentilerinizi karşılayacağınız konusunda inandırıcı olabilirsiniz.

PR Çalışması Nasıl Yapılır?

Çalışmanın amacı ile yöntemi arasında büyük bir fark bulunmadığını belirtmekte fayda var. Belirtildiği gibi, markaya duyulan güven ve bu güven sonucunda gerçekleşen satın alma eylemi, yoğun bir süreçtir. Bu süreci olumlu manada etkileyecek bütün çalışmalar PR kapsamına girebilir. Dolayısıyla, bu sorunun cevabını net ve sınırları belirli bir biçimde vermek mümkün değildir. Ancak yine de PR çalışmasını önemli ögelerini ele alarak bunları sağlamanın yollarından bahsedilebilir.

Tanınırlık

Bir kişiye, kuruma, ürüne ya da olguya güvenebilmemiz için onu tanımamız gerekir. Pazarlama kavramlarını bir yana koysak bile, bu insan psikolojisinin temel gerçeklerinden biridir. Marka ne kadar tanınırsa ve bireyin bu markaya aşinalığı ne kadar yüksek olursa, duyduğu güven de o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla, PR çalışmasının ilk amacı tanınırlık olmalıdır. Aşina olunan bir markaya olumlu özellikler yüklemek ve güvenmek, tüketici için daha kolay olacaktır.

İtibar

Marka itibarı, ürün ve hizmet kalitesi kadar halkla ilişkiler çalışmalarından da etkilenir. Örnek vermek gerekirse, hizmet kalitesi yüksek bir firma, sosyal medya hesabında paylaşılan bir gönderi sebebiyle itibar kaybedebilir. Bu bakımdan, PR çalışmasının temel amaçlarından biri itibar kazanmak ve mevcut itibarı korumaktır. Bu kavram kaybedildiğinde, markaya duyulan güven hızlı bir biçimde azalacak ve yeni müşteriler kazanmak şöyle dursun, daha önce markayı tercih eden müşterileri dâhi kaybetmek mümkün olacaktır.

PR Çalışmaları Yürütürken Uygulanacak Metotlar Nelerdir?

  • Basın çalışmaları, halkla iletişim için oldukça önemlidir. Kitlelere ulaşabilmek ve tanınırlık kazanmak için basın platformlarını efektif bir biçimde kullanmak gerekir. Diğer yandan, bunu yalnızca standart reklam çalışmalarıyla sınırlı tutmamakta fayda var. Kitle iletişim kanalları, hedef kitleye ulaşmak ve onların beklentilerine yönelik mesajlar vermek için efektif bir biçimde kullanılabilir. Radyo, televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçları ve internet mecraları bu çalışmalar içinfaydalı olacaktır.
  • Müşteriler ile kurulan iletişim, PR çalışmasının önemli bir parçasıdır. Bu iletişim ne kadar olumlu olursa, müşterilerin güveni ve dolayısıyla markanın tercih edilme oranı o kadar artacaktır. Özellikle şikâyet durumlarında kurulan iletişim, markanın imajını pekiştirmek için oldukça önemlidir. İyi bir PR stratejisi yürüterek, kriz durumlarını dâhi fırsata çevirmek mümkündür.
  • SEO çalışmaları, günümüzde halkla ilişkiler stratejilerinde önemli bir yere sahiptir. Bir markanın tanınır olabilmesi ve itibar kazanabilmesi için, hizmetleriyle ilgili arama yapan kullanıcılara ulaşabilmesi gerekir. İyi bir SEO çalışması yürüterek, marka imajını pekiştirmek, tanınırlık ve bilinirlik kazanmak mümkündür.
  • Sosyal medya mecraları üzerinde yürütülen kampanyalar, geniş bütçeli reklam projelerinden bile daha etkili olabilir. Buralarda oluşturulan gönderiler, paylaşılan görseller marka imajını ciddi anlamda etkileyecektir. Etkili bir PR çalışması yürütmek için, sosyal medyanın efektif bir biçimde kullanılması, gönderilerin planlanıp onay süreçlerinden geçtikten sonra paylaşılması gerekir.

Kişisel PR Çalışması Neden Önemlidir?

İyi bir kariyer inşa etmek istiyorsanız ya da kitlelere hitap eden bir iş yapıyorsanız, adınızın aynı zamanda bir marka olduğunu düşünmeniz faydalı olacaktır. Hedef kitleniz, çalışmak istediğiniz bir şirket, sosyal sorumluluk projeniz için yardım almak istediğiniz insanlar ya da eserinizi ulaştırmak istediğiniz sanatseverler olabilir. Amacınız hangisi olursa olsun, adınızın hedef kitlenize güven vermesi için, iyi bir halkla ilişkiler çalışması yürütmeniz gerekecektir.

Sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden yaptığınız çalışmalar, kişisel markanızı güçlendirerek, ulaşmak istediğiniz kişi ve kurumların sizi tercih etmesini kolaylaştırır. Kişisel PR çalışması ile, adınızı bir markaya dönüştürebilir, bu markanın tanınırlığını ve güvenilirliğini sağlayarak hedeflerinize kolay bir biçimde ulaşabilirsiniz.

PR Ajansı Nedir?

PR çalışması, bütüncül bir süreçtir. Reklam çalışmaları, basın stratejileri, metin üretimi, görsel tasarımı, sosyal medya yönetimi, kişisel veya kurumsal danışmanlık, yazılım gibi birçok faaliyetten oluşan bir bütün olduğunu söylemek de doğru olacaktır. Tüm bu süreçler, bahsedilen her branşta ayrı ayrı uzman olmayı ve bu branşlardaki uzmanların organize edilmesini gerektirir. PR ajansı, tam olarak bunu sağlar. Kişisel ve kurumsal markanız için çalışmalar yürüterek, markanın bilinirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılmasına yardımcı olur.

Neden Bir PR Ajansıyla Çalışmalısınız?

Halkla ilişkiler çalışmaları, etkili olmakla birlikte uzun ve kapsamlıdır. Belirtildiği gibi, ciddi bir uzmanlık ve organizasyon yeteneği gerektirir. Bu çalışmaların firma bünyesinde yapılması, ciddi bir işyüküne sebep olur. Diğer yandan, en ufak bir hatanın marka imajını büyük ölçüde zedeleyeceğini belirtmekte fayda var. Yukarıda da belirtildiği gibi, basit bir hata ürün ve hizmet kalitesini müşterinin nezdinde önemsiz kılabilir. Dolayısıyla, PR çalışmalarını uzman bir kurumdan yardım alarak yürütmek faydalı olacaktır.

İyi bir PR ajansıyla çalışarak, markanızı hedef kitlenize ulaştırabilir, ürün ve hizmetlerinizin satışını sağlayabilir, kariyerinizde ve gönüllü çalışmalarınızda başarıya ulaşabilirsiniz.

kolaybulten.net’i Facebook, Twitter, Instagram sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.